• image 1

  Εξοικονομώ 2021

  “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021”: Νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και αυτονόμησης κατοικιών.

   ΓΕΝΙΚΑ-ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

  Το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-2021" είναι μετεξέλιξη-βελτιωμένη έκδοση των παλαιότερων προγραμμάτων «Εξοικονόμηση κατ’Οίκον» & «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» και αποτελεί ιδανική ευκαιρία για την ενεργειακή θωράκιση της κατοικίας σας. Απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας, επικαρπίας, ψιλής κυριότητας).

  Το «ΕΞΟΙΚΟΚΟΜΩ 2021» έχει σημαντικές διαφορές σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, είναι πιο δίκαιο και πιο αποδοτικό, δεδομένου ότι καταργείται η χρονική ιεράρχηση των αιτήσεων και δημιουργείται λίστα επιλαχόντων, ενώ για πρώτη φορά θα υπάρχει ξεχωριστός προϋπολογισμός ύψους 100 εκατ. ευρώ για ευάλωτα νοικοκυριά.

  Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για μονογονεϊκές οικογένειες, πολυτέκνους και νοικοκυριά με ΑμεΑ.

  Ως σημαντικότερο κριτήριο υπαγωγής στο πρόγραμμα, ορίζεται η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων.

  Κάποιες σημαντικές διαφορές αλλαγές του Εξοικονομώ 2021 σε σχέση με τα προηγούμενα "Εξοικονομώ" είναι οι εξής:

  • Για πρώτη φορά εισάγεται το κριτήριο των βαθμοημερών, με το οποίο λαμβάνονται υπόψη οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή.
  • Η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων θα αποτελέσει το σημαντικότερο κριτήριο σε ποσοστό 50% και ακολουθεί το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα σε ποσοστό 15%.
  • Για την αποδοτικότερη απορρόφηση κονδυλίων, η κατανομή τους θα γίνεται ανά Περιφερειακή Ενότητα (νομός) και όχι ανά Περιφέρεια όπως γινόταν στο παρελθόν.
  • Αλλάζει το καθεστώς των ωφελουμένων, καθώς δικαιούχοι μπορούν να είναι μόνο όσοι έχουν εμπράγματο δικαίωμα στο ακίνητο το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία τους.
  • Περιορίζεται ο αριθμός των αιτήσεων ανά ωφελούμενο σε μία αίτηση.
  • Καταργούνται οι αιτήσεις αποκλειστικά για παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους σε πολυκατοικίες.

   

  εξοικονομω αυτονομω Logo

   

  Με μια γρήγορη ματιά, τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος είναι τα εξής:

  • 632 εκατ. € για το 2021 συνολικός προϋπολογισμός
  • 105.000 κατοικίες τουλάχιστον ως το 2025
  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων μονοκατοικίας / μεμονωμένου διαμερίσματος: 13η Δεκεμβρίου 2021
  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων πολυκατοικίας: H τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα μετά την λήξη υποβολής αιτήσεων μονοκατοικίας / μεμονωμένου διαμερίσματος .
  • Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θα παρέχεται για χρονική περίοδο πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής.
  • Δικαιούχοι: φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία.
  • Επιλέξιμες κατοικίες: Μεμονωμένα διαμερίσματα/μονοκατοικίες, πολυκατοικίες (συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων των διαμερισμάτων ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία)
  • Επιλέξιμες παρεμβάσεις: Τοποθέτηση/Αναβάθμιση θερμομόνωσης, Αντικατάσταση κουφωμάτων, Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης, Σύστημα ZNX με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης (smart home, αναβάθμιση φωτισμού).

  Για πληροφορίες σχετικά με τις παρεμβάσεις θερμομόνωσης στα πλαίσια του "Εξοικονομώ 2021" κάνετε κλικ εδώ.

   

   ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ & ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

  εισοδηματικα κριτηρια-ποσοστα επιδοτησης

   

  *Για αιτήσεις Πολυκατοικίας, όταν συμμετέχει το σύνολο των χιλιοστών της Πολυκατοικίας, προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) +10% στο προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης του κάθε συμμετέχοντος διαμερίσματος.

  Σύμφωνα με τον τελικό οδηγό του προγράμματος, ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση Ωφελούμενου (για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία), δεν μπορεί να υπερβαίνει:

  • το γινόμενο του 1,0 € επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
  • το γινόμενο του 200 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9
  • τις 28.000 € για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία.

  ΕΙΔΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

  Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου). Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

  1. Υφίσταται νόμιμα.
  2. Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
  3. Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
  4. Έχει καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

   

  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

  Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στις κατοικίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του «Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΚΕνΑΚ), καθώς και τις πρόσθετες απαιτήσεις του προγράμματος.

  Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο αίτησης, ως εξής:

  1. Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ.
  2. Για αιτήσεις πολυκατοικιών , αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ.
  Ενεργειακές απαιτήσεις Εξοικονομω 2021

   

  Για πληροφορίες σχετικά με τις παρεμβάσεις θερμομόνωσης στα πλαίσια του "Εξοικονομώ 2021" κάνετε κλικ εδώ.

   

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

  Διάρκεια υποβολής αιτήσεων

  Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θα παρέχεται για χρονική περίοδο 30 ημερών.

  Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου / Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας

  Μετά το πέρας υποβολής των αιτήσεων και μόνο για τις καταρχήν επιλέξιμες αιτήσεις, θα δίνεται προθεσμία 60 ημερών για την υποβολή Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου / Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

  Δανειοδότηση

  Εγκεκριμένες αιτήσεις για τις οποίες ο αιτών έχει επιλέξει ότι θα προχωρήσει σε υπαγωγή στο Πρόγραμμα με Δάνειο λαμβάνουν προθεσμία 120 ημερών για την έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας δανειοδότησης. Εντός της άνωθεν προθεσμίας θα πρέπει να υποβληθεί σε συνεργαζόμενη τράπεζα και να εγκριθεί αίτηση για δανειοδότηση. Εάν παρέλθει άπρακτο το άνω διάστημα, ο αιτών έχει την επιλογή να προχωρήσει με Ίδια Κεφάλαια.

  Υπογραφή Δανειακής Σύμβασης

  Σε περίπτωση δανείου, η υπογραφή της δανειακής σύμβασης ολοκληρώνεται έως και 30 ημέρες από την έκδοση της απόφασης Υπαγωγής του έργου.

  Υλοποίηση Έργου

  Εντός 120 ημερών από την Υπαγωγή της αίτησης (τμηματική προθεσμία), θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί κατ’ ελάχιστον το 30% του επιλέξιμου Προϋπολογισμού. Εντός 365 ημερών από την Υπαγωγή.

  Ενστάσεις

  Όπου προβλέπεται σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, ένσταση υποβάλλεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.

   

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

  Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του επίσημου δικτυακού τόπου του Προγράμματος. Κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά.

  Κατά την συμπλήρωση της αίτησης γίνεται η διενέργεια αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών ελέγχων επιλεξιμότητας, η καταχώρηση των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών, η λήψη των ενεργειακών στοιχείων του Α’ ΠΕΑ, η υποβολή της πρότασης με τα κόστη παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών, και η αρχική δήλωση χρηματοδοτικού σχήματος.

  Κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων, δίνεται το δικαίωμα ακύρωσης και επανυποβολής αίτησης. Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής αιτήσεων, δεν επιτρέπεται η ακύρωση αίτησης από τον αιτούντα.

  Με την υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα γίνεται και η λήψη μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου και υπολογίζεται αυτόματα η συνολική Βαθμολογία της αίτησης, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης του Προγράμματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της.

  Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μεταβίβασης του ακινήτου, το δικαίωμα σε υποβληθείσα αίτηση στο Πρόγραμμα δεν μεταβιβάζεται (με εξαίρεση την περίπτωση αναγκαστικής μεταβίβασης ακινήτου λόγω αποβίωσης).

   

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  Τα κριτήρια καθώς και ο αντίστοιχος συντελεστής βαρύτητάς τους αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα.

  Κριτήρια αξιολόγησης Εξοικονομω 2021

  Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του στο gov.gr: https://exoikonomo2021.gov.gr/

  Τον οδηγό του προγράμματος, τα παραρτήματα του και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορείτε να τα βρείτε εδώ: https://exoikonomo2021.gov.gr/odegos

   

  ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ STYROPAN ΣΤΟ “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ”

  Η Styropan όπως στα “Εξοικονόμηση κατ’Οίκον”  και “Εξοικονομώ-Αυτονομώ” έτσι και στο "Εξοικονομώ 2021" συμμετέχει ενεργά ως προμηθευτής θερμομονωτικών υλικών. Τα προϊόντα γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης Styropan Graphite EPS, λευκής διογκωμένης πολυστερίνης Styropan EPS, εξηλασμένης πολυστερίνης Styropan XPS μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των επεμβάσεων σας για την τοποθέτηση/αντικατάσταση θερμοκάλυψης του κελύφους. Τέτοιες παρεμβάσεις μπορεί να είναι η εξωτερική θερμομόνωση (θερμοπρόσοψη) , η εσωτερική θερμομόνωση , η μόνωση ταράτσας (δώματος) κ.α

   

  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στην παρακάτω φόρμα επικοινωνίας:

  Το άρθρο θα είναι updated σύμφωνα με πιθανές μελλοντικές τροποποιήσεις. Για να είστε απολύτως βέβαιοι για οποιαδήποτε ενέργεια αφορά στο πρόγραμμα καλό θα ήταν πάντα να συμβουλεύεστε και τον αναλυτικό επίσημο οδηγό (και τυχόν τροποποιήσεις του).