• image 1

  Eξωτερική ή Εσωτερική μόνωση;

   Yπάρχει απόλυτη απάντηση στην ερώτηση ποιά είναι καλύτερη; OXI. H σύγχρονη τάση δείχνει ότι η εξωτερική θερμομόνωση είναι η πιο αποτελεσματική και βιώσιμη επιλογή όσον αφορά κτίρια συνεχούς χρήσης (κατοικίες) και προτιμάται συχνά, όμως αυτό δεν είναι απόλυτο καθώς η σωστή επιλογή εφαρμογής εξαρτάται από το είδος του κτιρίου, την τοποθεσία και τα διπλανά κτίρια, την χρήση του, την εξωτερική του όψη , το διαθέσιμο προϋπολογισμό του ιδιοκτήτη και πολλά άλλα κριτήρια. Σκοπός του άρθρου δεν είναι να προβάλλει τη μια λύση σε βάρος της άλλης αλλά να κάνει μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των χαρακτηριστικών, των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της κάθε εφαρμογής ώστε ο αναγνώστης να είναι σε θέση να γνωρίζει τι είναι καλύτερο για την δική του περίπτωση, τι να προσδοκά και τι να προσέξει πριν κάνει την επιλογή του για την ενεργειακή θωράκιση του χώρου του.

   

  Απώλεια θερμότητας στο σπιτι-γράφημα

  Όπως φαίνεται και στο παραπάνω γράφημα, για το μεγαλύτερο μέρος των θερμικών απωλειών σε μια κατοικία ευθύνονται οι τοίχοι-το κέλυφος του κτιρίου (σε ποσοστό περίπου 35%). Στους τοίχους περιμετρικά του κτιρίου λοιπόν συμβαίνει η μεγαλύτερη ροή θερμότητας και επομένως η αποτελεσματική θερμομόνωση τους πρέπει να είναι το πρώτο και κύριο μέλημα όποιου θέλει να αναβαθμίσει ενεργειακά το σπίτι του, για να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής στο εσωτερικό του με ζεστασιά το χειμώνα/δροσιά το καλοκαίρι και ταυτόχρονα πολύ χαμηλούς λογαριασμούς για ψύξη-θέρμανση.

   

  Υπάρχουν 2 τύποι εφαρμογών για τη θερμομόνωση των τοίχων (κελύφους) του κτιρίου:

  1) Εξωτερική θερμομόνωση (ή θερμοπρόσοψη), ονομάζεται η κατασκευαστική λύση στην οποία οι θερμομονωτικές πλάκες τοποθετούνται στην εξωτερική επιφάνεια του κελύφους του κτιρίου. Οι θερμομονωτικές πλάκες που αποτελούν το βασικότερο δομικό στοιχείο μιας θερμοπρόσοψης τοποθετούνται σε συνδυασμό με άλλα υλικά που διαμορφώνουν ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης (κόλλα, πλέγμα, σοβάδες κτλ).

   

  Στρώματα (layers) εξωτερικής θερμομόνωσης

   Τα κατάλληλα προϊόντα για την εξωτερική θερμομόνωση είναι:

  Για την επιλογή του κατάλληλου πάχους του μονωτικού για την εξωτερική θερμομόνωση σας μπορείτε να συμβουλευτείτε αυτό το άρθρο

  2) Εσωτερική θερμομόνωση ονομάζεται η κατασκευαστική λύση στην οποία οι θερμομονωτικές πλάκες τοποθετούνται στην εσωτερική πλευρά των τοίχων του κτιρίου.

   

  Στρώματα (layers) εσωτερικής θερμομόνωσης με σύνθετο πάνελ γυψοσανίδας με γραφιτούχα πολυστερίνη

   

  Στρώματα (layers) εσωτερικής θερμομόνωσης με σύνθετο πάνελ γυψοσανίδας με εξηλασμένη πολυστερίνη

  Τα προτεινόμενα προϊόντα για την εσωτερική θερμομόνωση είναι οι γυψοσανίδες με επικολλημένες πλάκες, είτε γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης STYROPAN GRAPHITE EPS, είτε η εξηλασμένης πολυστερίνης STYROPAN XPS

   

  ΣΥΓΚΡΙΣΗ

  Ποιά είναι όμως τα κύρια χαρακτηριστικά τους; Ποιά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε λύσης και πότε πρέπει να προτιμάται;

  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ

  Στην εσωτερική θερμομόνωση επειδή το μονωτικό υλικό είναι στην εσωτερική πλευρά του τοίχου, ο χώρος αποκτά πολύ γρήγορα την επιθυμητή θερμοκρασία από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης/ψύξης. Ωστόσο μετά την παύση λειτουργίας του, ο χώρος θα χάσει πιο γρήγορα τη θερμοκρασία, λόγω του ότι δεν εκμεταλλευόμαστε τη θερμοχωρητικότητα του κελύφους, την ικανότητά του δηλαδή να αποδίδει στο χώρο τη θερμότητα που έχει απορροφήσει μέσω ακτινοβολίας.

  Στην εξωτερική θερμομόνωση χρειάζεται περισσότερος χρόνος ώστε ο χώρος να αποκτήσει την επιθυμητή θερμοκρασία ωστόσο θα διατηρηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μετά την παύση λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης/ψύξης, γιατί εκμεταλλευόμαστε τη θερμοχωρητικότητα του κελύφους.

  Προτιμάται συνήθως σε κτίρια μη συνεχούς χρήσης όπως κτίρια γραφείων, εμπορικών καταστημάτων, δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, αίθουσες εκδηλώσεων, θέατρα, κινηματογράφοι κ.λ.π. στα οποία προτεραιότητα είναι η γρήγορη επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας στο χώρο, χωρίς να ενδιαφέρει η διατήρησή της για μεγάλο διάστημα μετά τη διακοπή λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης/ψύξης.

  Προτιμάται συνήθως σε κτίρια συνεχούς χρήσης όπως οι κατοικίες, στα οποία προτεραιότητα είναι η διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας στο χώρο, για μεγάλο διάστημα μετά τη διακοπή λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης/ψύξης.

  Είναι πιο εύκολη, οικονομική και γρήγορη εφαρμογή καθώς δεν απαιτείται χρήση σκαλωσιάς όπως στην περίπτωση της εξωτερικής θερμομόνωσης, ούτε βασική στρώση με υαλόπλεγμα, ούτε κάποιο ειδικό επίχρισμα, εκτός από στοκάρισμα της γυψοσανίδας και βαφή.

  Είναι πιο σύνθετη εφαρμογή, συνήθως απαιτείται σκαλωσιά, περιλαμβάνει περισσότερα υλικά και στάδια εφαρμογής.

  Είναι η μόνη δυνατή λύση για θερμομόνωση σε παλιά ή διατηρητέα κτίρια όπου δεν πρέπει να αλλοιωθεί η αισθητική της όψης του κτιρίου.

  Δεν επιτρέπεται σε διατηρητέα κτίρια γιατί αλλάζει την όψη τους.

  Η τοιχοποιία παραμένει εκτεθειμένη στις καιρικές επιδράσεις (ηλιακή ακτινοβολία, βροχή, παγετός, συστολές/διαστολές κτλ.).

  Η τοιχοποιία με την εφαρμογή των Συστημάτων Εξωτερικής θερμομόνωσης προστατεύεται από τις θερμοκρασιακές μεταβολές και καταπονήσεις. Επίσης προστατεύονται στοιχεία των όψεων του κτιρίου όπως π.χ. σωλήνες ύδρευσης από τη βροχή και την παγωνιά.

  Παραμένουν θερμογέφυρες (σημεία ή επιφάνειες που παρουσιάζουν αυξημένη θερμική ροή και επηρεάζουν αρνητικά την ενεργειακή συμπεριφορά), όπως π.χ. από τις πλάκες του κάθε ορόφου.

  Εξαλείφονται οι θερμογέφυρες, πλην των προβόλων.

  Ολοκληρωμένη θερμομόνωση καθώς μπορεί να εφαρμοστεί σε όλο το κτίριο (τοιχοποιία, οροφή, δάπεδο).

  Εφαρμόζεται στην τοιχοποιία (κέλυφος) του κτιρίου.

  Συνδυάζεται με ανακαίνιση του εσωτερικού χώρου του κτιρίου.

  -

  Μειώνεται "χρήσιμος" χώρος από τα δωμάτια και απαιτείται προσωρινά αφαίρεση και επανατοποθέτηση μετά το πέρας της εφαρμογής της εσωτερικής θερμομόνωσης των καλοριφέρ, πλαισίων κουφωμάτων κτλ.

  Ο χρήσιμος εσωτερικός χώρος μένει ανεπηρέαστος από την εφαρμογή.

  Μικρότερο κόστος.

  Μεγαλύτερο κόστος.

  Πιο σύντομη απόσβεση επένδυσης - Υστερεί σε μακροχρόνια απόδοση επένδυσης.

  Πιο αργή απόσβεση επένδυσης- Όμως Υπερτερεί σε μακροχρόνια απόδοση επένδυσης.

  Δεν επηρεάζει την εξωτερική όψη του κτιρίου.

  Ενδέχεται να αλλάξει η όψη του κτιρίου αναλόγως του επιχρίσματος που θα επιλεγεί.

  Μπορεί να πραγματοποιηθεί όλο το χρόνο , ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.

  Οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν το πότε θα πραγματοποιηθεί.

  Πιο απλή διαδικασία υλοποίησης, ακόμα και με DIY τρόπο.

  Σύνθετη διαδικασία εφαρμογής η οποία απαιτεί συνεργεία με εξειδικευμένη γνώση για την εφαρμογή της.

  Δυνατότητα θερμομόνωσης μεμονωμένων χώρων (π.χ παιδικό δωμάτιο, ξενώνας).

  -

   

   

  ΣΥΓΜΠΕΡΑΣΜΑ

  Η Εξωτερική θερμομόνωση είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση για κτίρια κατοικιών. Επίσης επιδοτείται από προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας όπως το "Εξοικονομώ 2021", στο οποίο μπορείτε να κάνετε αίτηση και να επιδοτηθείτε ως και με 85% του συνολικού κόστους της. Επομένως είναι μια λύση που θα την προτείναμε ως τη νο1 επιλογή σας εφόσον το κτίριο σας είναι κατοικία. Ειδικότερα αν τη συνδυάσετε και με θερμομόνωση δώματος, η οποία επίσης επιδοτείται από το πρόγραμμα θα έχετε το ιδανικό αποτέλεσμα συνολικά.

  Σε περίπτωση όμως που οι υπόλοιποι ένοικοι μιας πολυκατοικίας δεν συμφωνούν στην εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης, είτε λόγω δυσκολίας στησίματος σκαλωσιάς, είτε όταν ο χώρος σας δεν είναι κτίριο συνεχούς χρήσης ,είτε για οικονομικούς λόγους και  η εξωτερική θερμομόνωση δεν μπορεί να εφαρμοστεί, με τη λύση της εσωτερικής θερμομόνωσης θα έχετε επίσης ένα πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα με πολύ γρήγορη απόσβεση του αντίστοιχου κόστους.

   

  Εξωτερικη η εσωτερικη θερμομονωση σε σπιτι νεου ζευγαριου με θέα θάλασσα

   

  Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το ποιά εφαρμογή θερμομόνωσης είναι καταλληλότερη για εσάς, για τα υλικά που συνίσταται να χρησιμοποιήσετε, από που θα τα προμηθευτείτε κτλ επικοινωνήστε μαζί μας στην παρακάτω φόρμα: