Βιομηχανικό δάπεδο

Η θερμομόνωση των βιομηχανικών δαπέδων όπως π.χ. ψυκτικών θαλάμων, είναι μια αρκετά ιδιαίτερα απαιτητική εφαρμογή όσων αφορά το μονωτικό υλικό καθώς αυτό θα υφίσταται μεγάλα φορτία.

Για αυτό το λόγο το θερμομονωτικό υλικό που θα επιλεχθεί θα πρέπει να έχει πολύ υψηλή αντοχή σε θλίψη ώστε να μπορεί να παραλάβει τα υπερκείμενα φορτία της πλάκας σκυροδέματος, των μέσων μεταφοράς προϊόντων (περονοφόρα, παλετοφόρα κτλ) όπως και το βάρος των εγκαταστάσεων (ράφια, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις,) και των προϊόντων που αποθηκεύονται. Παράλληλα το μονωτικό θα πρέπει να έχει και χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ ώστε να προσφέρει την απαραίτητη μόνωση σε σχετικά μικρό πάχος.

 

θερμομόνωση των βιομηχανικών δαπέδων με εξηλασμένη πολυστερίνη Styropan XPS HCS

 

Το ιδανικό προϊόν για αυτήν την εφαρμογή είναι οι πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης STYROPAN XPS HCS οι οποίες αναλόγως του πάχους τους προσφέρουν αντοχή σε θλίψη από 400 έως 500 kPa.

Πριν από την τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών είναι αναγκαία η εξομάλυνση του υποστρώματος επί του οποίου αυτές θα τοποθετηθούν. Συνήθως τοποθετούνται στο μπετόν καθαριότητας το οποίο κατά κανόνα δεν έχει καλή επιπεδότητα. Η εξομάλυνση του υποστρώματος μπορεί να γίνει με διάστρωση άμμου, ή με εφαρμογή ενός αυτοεπιπεδούμενου τσιμεντοκονιάματος. Αφού τοποθετηθεί η θερμομόνωση ακολουθεί η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού και η σκυροδέτηση της πλάκας.