Εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων-εξοικονόμηση ενέργειας

Η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια είναι μια ευκαιρία τόσο για τη χώρα μας όσο και για ολόκληρη την Ευρώπη. Τα υπολογιζόμενα οφέλη από την εξοικονόμηση ενέργειας είναι τεράστια είτε πρόκειται για νέα κτίρια είτε για υφιστάμενα που αναβαθμίζονται ενεργειακά. Ο πιο διαδεδομένος και αποτελεσματικός τρόπος για τη μείωση των θερμικών απωλειών, είναι η σωστή θερμομόνωση του κτιρίου μέσω εφαρμογής ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης.

 

σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης-πλεονεκτήματα

 

Οι μειωμένες δαπάνες για θέρμανση και ψύξη αποσβένουν γρήγορα το κόστος της επένδυσης για την θερμομόνωση του κτιρίου. Μέσω της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, μόνο οφέλη μπορούν να προκύψουν τόσο για τους χρήστες των κτιρίων, όσο και για το ίδιο το περιβάλλον.

Πρόκειται λοιπόν για μια ευκαιρία, η οποία υποστηρίζεται κι από την ασκούμενη Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική καθώς τα νέα κτίρια θα υπόκεινται στο άμεσο μέλλον σε αυστηρότερους κανονισμούς και θα σχεδιάζονται με σκοπό την ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης πρωτογενούς ενέργειας (κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης-nZEB).

Όπως φαίνεται και στο γράφημα που ακολουθεί, για να επιτευχθεί ο πανευρωπαϊκός στόχος ώστε όλα τα κτίρια στην Ευρώπη να ανήκουν στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Α ως το 2050, χρειάζεται μακρύς δρόμος καθώς αυτή τη στιγμή μόνο το 3% των κτιρίων πληρεί αυτή την προϋπόθεση.

Σε αυτήν την ενεργειακή πολιτική ηγετικό ρόλο καλούνται να παίξουν τα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ) που χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα.

 

nZEB

Πηγή: Buildings Performance Institute Europe (BPIE)

 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι ειδικότερα για τη χώρα μας, τα ελληνικά κτίρια παρουσιάζουν ως προς τη θερμική προστασία του κελύφους τους μια σειρά από προβλήματα, καθώς μπορεί να είναι καθόλου θερμομονωμένα (κατασκευασμένα πριν τον κανονισμό θερμομόνωσης 1979) ή να είναι ανεπαρκώς θερμομονωμένα. Σ΄αυτήν την εικόνα έρχεται να προστεθεί και η ιδιαίτερη μορφολογία και τυπολογία των ελληνικών κατασκευών χαρακτηριζόμενη από την ύπαρξη πολλών ανοιγμάτων , μεγάλων μπαλκονιών, την ύπαρξη pilotis κ.λ.π. ,που συντελούν στη δημιουργία πολλών θερμογεφυρών με δυσμενείς συνέπειες στην ενεργειακή συμπεριφορά των κατασκευών.

Σημαντική λύση στα προβλήματα αυτά δίνει η τοποθέτηση Σύνθετων Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ) η οποία προτιμάται συνήθως σε κτίρια συνεχούς χρήσης όπως κατοικίες, νοσοκομεία κ.λ.π. στα οποία είναι επιθυμητή η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και ιδιαίτερα η διατήρηση της θερμοκρασίας ακόμα και μετά τη διακοπή του συστήματος θέρμανσης ή ψύξης.

Στο γράφημα που ακολουθεί βλέπουμε την ποσοστιαία κατανομή των Πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) ανά ενεργειακή κατηγορία & δεκαετία κατασκευής στα κτίρια κατοικίας στην Ελλάδα.

 

nZEB-GRE

Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι αν και στη χώρα μας μόνο τα τελευταία χρόνια η εξωτερική θερμομομόνωση έχει γίνει ευρέως γνωστή και εφαρμόζεται, οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης όπως η Αυστρία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ελβετία κ.λ.π. βιώνουν εδώ και δεκαετίες τα θετικά πολλαπλά μακροπρόθεσμα οφέλη της. Εκεί τα ΣΣΕΘ χρησιμοποιούνται στην κατασκευαστική βιομηχανία για περισσότερο από 50 χρόνια και έχει αποδειχθεί ότι λειτουργούν και αποδίδουν άριστα. Μάλιστα στη Γερμανία γίνεται επίσημη αξιολόγηση των θερμομονωμένων προσόψεων σε τακτικά διαστήματα. Έτσι οι τελευταίες μελέτες και αναφορές τονίζουν ότι ακόμη και μετά από 30 χρόνια, οι επιθεωρούμενες θερμοπροσόψεις δεν έχουν σημάδια αστοχίας. Επιπλέον ο κύκλος ζωής των ΣΣΕΘ φαίνεται να είναι μεγαλύτερος σε διάρκεια από ότι αναμενόταν. Αν το Σύστημα εφαρμοστεί προσεχτικά και εφόσον πραγματοποιείται τακτική επιθεώρηση και συντήρηση, η αναμενόμενη διάρκεια ζωής είναι πολύ μεγάλη.

Περισσότερα από 2.000.000.000 m2 Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης έχουν ήδη εγκατασταθεί σε όλη την Ευρώπη υποστηρίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη της.

Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα ΣΣΕΘ δεν προσφέρουν μόνο τεράστιες δυνατότητες για μείωση του ενεργειακού κόστους, αλλά και τη δυνατότητα για σχεδιασμό θερμοπροσόψεων με πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Τέλος βοηθούν στη μείωση χιλιάδων τόνων εκπομπών αερίων ρύπων στο περιβάλλον κάθε χρόνο καθώς οδηγούν σε εντυπωσιακή μείωση της κατανάλωσης καυσίμων για θέρμανση ή ψύξη.