Σκυρόδεμα

Η θερμομόνωση των στοιχείων σκυροδέματος μιας κατασκευής είναι πολύ σημαντική καθώς οι θερμικές απώλειες από στοιχεία σκυροδέματος μπορεί να είναι έως και 4 φορές μεγαλύτερες από τοιχοποιίες ίσου πάχους με τούβλα.

Το θερμομονωτικό υλικό που θα επιλεχθεί θα πρέπει να έχει χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ, πολύ καλή πρόσφυση με το σκυρόδεμα και τα επιχρίσματα και να είναι εύκολο στην κοπή και προσαρμογή στις διαστάσεις των στοιχείων.

 

Mόνωση στοιχείων σκυροδέματος με εξηλασμένη πολυστερίνη Styropan XPS WS

 

Το ιδανικό προϊόν για αυτήν την εφαρμογή είναι οι πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης STYROPAN XPS WS. Οι επιφάνειες των πλακών έχουν επεξεργαστεί ώστε να αφαιρεθεί η επιδερμίδα εξέλασης για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή πρόσφυση με το σκυρόδεμα ή με τα επιχρίσματα (σοβάδες). Έχουν αυλακώσεις διατομής 5x5 mm ανά 50 mm ώστε να κόβονται και να προσαρμόζονται εύκολα σε ακέραια πολλαπλάσια των 50 mm όπως προβλέπει ο ελληνικός κανονισμός σκυροδέματος για τις διαστάσεις γραμμικών στοιχείων φέροντος οργανισμού (υποστυλώματα, τοιχία, δοκοί). Παράλληλα υπάρχει διαμόρφωση “πατούρας” στις πλευρές των πλακών για την αποφυγή θερμογεφυρών μεταξύ των ενώσεων τους.

Το STYROPAN XPS WS στερεώνεται μέσα στον ξυλότυπο με τρόπο που δεν θα επιτρέπει τη μετακίνησή του κατά τη σκυροδέτηση, ούτε τον τραυματισμό του κατά το ξεκαλούπωμα. Ο σιδηροπλισμός τοποθετείται μετά το STYROPAN XPS WS και ακολουθεί η σκυροδέτηση.

 

 

 

 

Παρόμοια προϊόντα