Ροζέτες

∆ιαθέσιµες σε 10 σχέδια, οι ροζέτες της Styropan µπορούν να στερεωθούν στην οροφή ή να χρησιµοποιηθούν ως µοναδικά διακοσµητικά στοιχεία στους τοίχους. Η πιο δηµοφιλής εφαρµογή είναι η τοποθέτηση της ροζέτας στον πολυέλαιο.

 

Διακοσμητικές ροζέτες Styropan

 

= συνολικά μέτρα/ κιβώτιο

 

Διακοσμητικές ροζέτες

 

     

 

 

Διακοσμητικές ροζέτες-διαστάσεις σχεδίου R10

 

Διακοσμητικές ροζέτες-διαστάσεις σχεδίου R11

 

Διακοσμητικές ροζέτες-διαστάσεις σχεδίου R13

 

Διακοσμητικές ροζέτες-διαστάσεις σχεδίου R14

 

Διακοσμητικές ροζέτες-διαστάσεις σχεδίου R15

 

Διακοσμητικές ροζέτες-διαστάσεις σχεδίου R16

 

Διακοσμητικές ροζέτες-διαστάσεις σχεδίου R17

 

Διακοσμητικές ροζέτες-διαστάσεις σχεδίου R18

 

Διακοσμητικές ροζέτες-διαστάσεις σχεδίου R21

 

Διακοσμητικές ροζέτες-διαστάσεις σχεδίου R22