Θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης Styropan EPS, γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης Styropan Graphite EPS by BASF και εξηλασμένης πολυστερίνης Styropan XPS.