Προϊόντα Styropan XPS

 

Τύποι προϊόντων εξηλασμένης πολυστερίνης Styropan XPS και μπλε πλάκες

 

 

XPS R&F (Οροφών & Δαπέδων)

 

 

Πλάκες από άκαμπτο αφρό εξηλασμένης πολυστερίνης που χρησιμοποιούνται για θερμομόνωση σε δάπεδα. στέγες, ανεστραμμένα δώματα, πράσινες στέγες και μονώσεις οροφών. Οι διαστάσεις των πλακών είναι 1250 mm x 600 mm και η τελική τους επιφάνεια είναι λεία (με επιδερμίδα εξέλασης). Τα πάχη τους κυμαίνονται από 30mm μέχρι 140mm (ανά 10mm).

 
 πλάκα και διαστάσεις εξηλασμένης πολυστερίνης οροφών και δωμάτων

Πλάκες από άκαμπτο αφρό εξηλασμένης πολυστερίνης που χρησιμοποιούνται για θερμομόνωση σε δάπεδα. στέγες, ανεστραμμένα δώματα, πράσινες στέγες και μονώσεις οροφών. Οι διαστάσεις των πλακών είναι 1250 mm x 600 mm και η τελική τους επιφάνεια είναι λεία (με επιδερμίδα εξέλασης). Τα πάχη τους κυμαίνονται από 30mm μέχρι 140mm (ανά 10mm).

STYROPAN XPS R&F διαστασεις

 

 

Οι θερμομονωτικές πλάκες STYROPAN XPS R&F είναι πιστοποιημένες κατά CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13164.

Όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά ταξινομούνται στην κατηγορία Ε σύμφωνα με το ΕΝ 13501-1.

 

Οι ακμές των πλακών STYROPAN XPS R&F διαμορφώνονται ως εξής:

 

Διαμόρφωση ακμών (με/χωρίς πατούρα) πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης Styropan ΧPS οροφών & δωμάτων

 

Πληροφορίες συσκευασίας εξηλασμένης πολυστερίνης STYROPAN XPS R&F:

 

Πάχος d (mm) Πλάκες/πακέτο (τεμάχια) Επιφάνεια/πακέτο (m2)
30 14 10,5
40 10 7,5
50 8 6
60 7 5,25
70 6 4,5
80 5 3,75
100 4 3
120 3 2,25
140 3 2,25

 

*Διαθέτουμε θερμομονωτικές πλάκες STYROPAN XPS R&F και σε άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

 

STYROPAN XPS R&F οροφων και δωματων πλακα 

XPS R&F

 

 

XPS WALL(Τοιχοποιίας)

 

 

Πλάκες από άκαμπτο αφρό εξηλασμένης πολυστερίνης που χρησιμοποιούνται για εσωτερική θερμομόνωση ή σε διπλή δρομική τοιχοποιία (στον πυρήνα). Οι διαστάσεις των πλακών είναι 2500 mm x 600 mm και η τελική τους επιφάνεια είναι λεία (με επιδερμίδα εξέλασης). Τα πάχη τους κυμαίνονται από 30mm μέχρι 140mm (ανά 10mm).

πλάκα και διαστάσεις εξηλασμένης πολυστερίνης τοιχοποιίας (τοίχου)

Πλάκες από άκαμπτο αφρό εξηλασμένης πολυστερίνης που χρησιμοποιούνται για εσωτερική θερμομόνωση ή σε διπλή δρομική τοιχοποιία (στον πυρήνα). Οι διαστάσεις των πλακών είναι 2500 mm x 600 mm και η τελική τους επιφάνεια είναι λεία (με επιδερμίδα εξέλασης). Τα πάχη τους κυμαίνονται από 30mm μέχρι 140mm (ανά 10mm).

STYROPAN XPS WALL διαστασεις

 

 

Οι θερμομονωτικές πλάκες STYROPAN XPS WALL είναι πιστοποιημένες κατά CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13164.

Όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά ταξινομούνται στην κατηγορία Ε σύμφωνα με το ΕΝ 13501-1.

 

Οι ακμές των πλακών STYROPAN XPS WALL διαμορφώνονται ως εξής:

 

Διαμόρφωση ακμών (με/χωρίς πατούρα) πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης Styropan ΧPS τοίχου

 

Πληροφορίες συσκευασίας πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης STYROPAN XPS Wall:

 

Πάχος d (mm) Πλάκες/πακέτο (τεμάχια) Επιφάνεια/πακέτο (m2)
30 14 21
40 10 15
50 8 12
60 7 10,5
70 6 9
80 5 7,5
100 4 6
120 3 4,5
140 3 4,5

 

 

*Διαθέτουμε θερμομονωτικές πλάκες STYROPAN XPS WALL και σε άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

 

STYROPAN XPS Wall τοιχοποιιας πλακα

XPS WALL

 

XPS WS (Ξυλοτύπου)

 

 

Πλάκες από άκαμπτο αφρό εξηλασμένης πολυστερίνης που χρησιμοποιούνται για θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος όπως για παράδειγμα υποστηλώματα, δοκοί, τοιχεία, υπόγεια τοιχώματα. Η επιφάνεια είναι διαμορφωμένη με επιφανειακές διαμήκεις αυλακώσεις και η επιδερμίδα εξέλασης έχει αφαιρεθεί (ξυρισμένη), ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή πρόσφυση μεταξύ της μονωτικής πλάκας και του σκυροδέματος ή του επιχρίσματος (σοβά). Η τοποθέτηση των πλακών γίνεται πριν τη σκυροδέτηση εντός των ξυλοτύπων. Μετά τη σκυροδέτηση μπορούν να τοποθετηθούν με χρήση κατάλληλης κόλλας και βυσμάτων. Οι διαστάσεις των πλακών είναι 2500 mm x 600 mm. Τα πάχη τους κυμαίνονται από 30mm έως 140mm.

πλάκα και διαστάσεις εξηλασμένης πολυστερίνης ξυλοτύπου

 

Πλάκες από άκαμπτο αφρό εξηλασμένης πολυστερίνης που χρησιμοποιούνται για θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος όπως για παράδειγμα υποστηλώματα, δοκοί, τοιχεία, υπόγεια τοιχώματα. Η επιφάνεια είναι διαμορφωμένη με επιφανειακές διαμήκεις αυλακώσεις και η επιδερμίδα εξέλασης έχει αφαιρεθεί (ξυρισμένη), ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή πρόσφυση μεταξύ της μονωτικής πλάκας και του σκυροδέματος ή του επιχρίσματος (σοβά). Η τοποθέτηση των πλακών γίνεται πριν τη σκυροδέτηση εντός των ξυλοτύπων. Μετά τη σκυροδέτηση μπορούν να τοποθετηθούν με χρήση κατάλληλης κόλλας και βυσμάτων. Οι διαστάσεις των πλακών είναι 2500 mm x 600 cm. Τα πάχη τους κυμαίνονται από 30mm έως 140mm.

STYROPAN XPS WS διαστασεις

 

Οι θερμομονωτικές πλάκες STYROPAN XPS WS είναι πιστοποιημένες κατά CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13164.

Όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά ταξινομούνται στην κατηγορία Ε σύμφωνα με το ΕΝ 13501-1.

 

Οι ακμές των πλακών STYROPAN XPS WS διαμορφώνονται ως εξής:

 

Διαμόρφωση ακμών (με/χωρίς πατούρα) πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης Styropan ΧPS ξυλοτύπου

 

Πληροφορίες συσκευασίας πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης STYROPAN XPS WS:

 

Πάχος d (mm) Πλάκες/πακέτο (τεμάχια) Επιφάνεια/πακέτο (m2 )
30 14 21
40 10 15
50 8 12
60 7 10,5
70 6 9
80 5 7,5
100 4 6
120 3 4,5
140 3 4,5

 

*Διαθέτουμε θερμομονωτικές πλάκες STYROPAN XPS WS και σε άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

 

STYROPAN XPS WS ξυλοτυπου πλακα

XPS WS

 

XPS ETICS-(Εξωτερικής Θερμομόνωσης)

 

 

Πλάκες από άκαμπτο αφρό εξηλασμένης πολυστερίνης που χρησιμοποιούνται κυρίως σε σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ΣΕΘ-ETICS), για αντιμετώπιση θερμογεφυρών και σαν εξωτερική περιμετρική θερμομόνωση. Η επιφάνεια τους είναι "ξυρισμένη". Η τοποθέτηση των πλακών γίνεται με ειδική κόλλα. Επιπρόσθετα, αναλόγως της περίπτωσης, εκτός από την κόλλα χρησιμοποιούνται και ειδικά βύσματα για τη μηχανική στερέωση των πλακών. Οι διαστάσεις των πλακών είναι 1250 mm x 600 mm. Τα πάχη τους κυμαίνονται από 20mm ως 140mm, ανά 10mm.

πλάκα και διαστάσεις εξηλασμένης πολυστερίνης εξωτερικής θερμομόνωσης ETICS

Πλάκες από άκαμπτο αφρό εξηλασμένης πολυστερίνης που χρησιμοποιούνται κυρίως σε σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ΣΕΘ-ETICS), για αντιμετώπιση θερμογεφυρών και σαν εξωτερική περιμετρική θερμομόνωση. Η επιφάνεια είναι "ξυρισμένη". Η τοποθέτηση των πλακών γίνεται με ειδική κόλλα. Επιπρόσθετα, αναλόγως της περίπτωσης, εκτός από την κόλλα χρησιμοποιούνται και ειδικά βύσματα για τη μηχανική στερέωση των πλακών. Οι διαστάσεις των πλακών είναι 1250 mm x 600 mm. Τα πάχη τους κυμαίνονται από 20mm ως 140mm, ανά 10mm.

STYROPAN XPS ETICS εξωτερικη θερμομονωση διαστασεις

 

 

Οι θερμομονωτικές πλάκες STYROPAN XPS ΕTICS είναι πιστοποιημένες κατά CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13164.

Όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά ταξινομούνται στην κατηγορία Ε σύμφωνα με το ΕΝ 13501-1.

 

Οι ακμές των πλακών STYROPAN XPS ETICS διαμορφώνονται ως εξής:

 

Διαμόρφωση ακμών (με/χωρίς πατούρα) πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης Styropan ΧPS εξωτερικής θερμομόνωσης-ETICS

 

Πληροφορίες συσκευασίας πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης STYROPAN XPS ETICS:

 

Πάχος d (mm) Πλάκες/πακέτο (τεμάχια) Επιφάνεια/πακέτο (m2)
20 20 15
30 14 10,5
40 10 7,5
50 8 6
60 7 5,25
70 6 4,5
80 5 3,75
100 4 3
120** 3 2,25
140** 3 2,25

 

*Διαθέτουμε θερμομονωτικές πλάκες STYROPAN XPS ETICS και σε άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

 

**Τα προϊόντα STYROPAN XPS ETICS με πάχη 12 & 14 cm διατίθενται μόνο με πατούρα.

 

STYROPAN XPS ETICS πλακα εξηλασμένης πολυστερίνης

XPS ETICS

 

Περισσότερα για την χρήση του μονωτικού STYROPAN XPS ETICS σε συστήματα εξωτερικής Θεμομόνωσης μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ εδώ

 

 

 

XPS HCS (Υψηλών αντοχών)

 

 

Πλάκες από άκαμπτο αφρό εξηλασμένης πολυστερίνης που χρησιμοποιούνται για τη θερμομόνωση οροφών και δαπέδων που δέχονται βαριά φορτία π.χ σταθμοί αυτοκινήτων/parkings, ανεστραμμένα δώματα, ψυγεία. Οι διαστάσεις των πλακών: 2500mm x 600 mm. Η επιφάνεια τους είναι λεία (με επιδερμίδα εξέλασης).

πλάκα και διαστάσεις εξηλασμένης πολυστερίνης υψηλών αντοχών

 

Πλάκες από άκαμπτο αφρό εξηλασμένης πολυστερίνης που χρησιμοποιούνται για τη θερμομόνωση οροφών και δαπέδων που δέχονται βαριά φορτία π.χ σταθμοί αυτοκινήτων/parkings, ανεστραμμένα δώματα, ψυγεία. Οι διαστάσεις των πλακών: 2500 mm x 600 mm. Η επιφάνεια τους είναι λεία (με επιδερμίδα εξέλασης).

STYROPAN XPS HCS διαστασεις

 

Οι θερμομονωτικές πλάκες STYROPAN XPS HCS είναι πιστοποιημένες κατά CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13164.

Όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά ταξινομούνται στην κατηγορία Ε σύμφωνα με το ΕΝ 13501-1.

 

Οι ακμές των πλακών STYROPAN XPS HCS διαμορφώνονται ως εξής:

 

Διαμόρφωση ακμών (με/χωρίς πατούρα) πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης Styropan ΧPS υψηλών αντοχών

 

Πληροφορίες συσκευασίας πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης STYROPAN XPS HCS:

 

Πάχος d (mm) Πλάκες/πακέτο (τεμάχια) Επιφάνεια/πακέτο (m2)
50 8 12
75 5 7,5
100 4 6

 

*Διαθέτουμε θερμομονωτικές πλάκες STYROPAN XPS HCS και σε άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

 

STYROPAN XPS Wall τοιχοποιιας πλακα

XPS HCS

 

 

 

XPS PR (Κεραμοσκεπών)

 

 

Πλάκες από άκαμπτο αφρό εξηλασμένης πολυστερίνης που χρησιμοποιούνται για τη θερμομόνωση κεραμοσκεπών. Κάθε πλάκα έχει μια γραμμική αυλάκωση η οποία επιτρέπει την εύκολη κοπή της πλάκας στη μέση. Οι διαστάσεις των πλακών είναι 2500 mm x 610 mm και η τελική τους επιφάνεια είναι λεία (με επιδερμίδα εξέλασης). Τα πάχη τους είναι: 30mm, 40mm, 50mm.

πλάκα και διαστάσεις εξηλασμένης πολυστερίνης κεραμοσκεπών

Πλάκες από άκαμπτο αφρό εξηλασμένης πολυστερίνης που χρησιμοποιούνται για τη θερμομόνωση κεραμοσκεπών. Κάθε πλάκα έχει μια γραμμική αυλάκωση η οποία επιτρέπει την εύκολη κοπή της πλάκας στη μέση. Οι διαστάσεις των πλακών είναι 2500 mm x 610 mm και η τελική τους επιφάνεια είναι λεία (με επιδερμίδα εξέλασης). Τα πάχης τους είναι: 30mm, 40mm, 50mm.

STYROPAN XPS PR κεραμοσκεπών διαστασεις

 

 

Οι θερμομονωτικές πλάκες STYROPAN XPS PR είναι πιστοποιημένες κατά CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13164.

Όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά ταξινομούνται στην κατηγορία Ε σύμφωνα με το ΕΝ 13501-1.

 

Οι ακμές των πλακών STYROPAN XPS PR διαμορφώνονται ως εξής:

 

Διαμόρφωση ακμών (με/χωρίς πατούρα) πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης Styropan ΧPS κεραμοσκεπών

 

Πληροφορίες συσκευασίας πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης STYROPAN XPS PR:

 

Πάχος d (mm) Πλάκες/πακέτο (τεμάχια) Επιφάνεια/πακέτο (m2 )
30 14 21,35
40 10 15,25
50 8 12,20

 

*Διαθέτουμε θερμομονωτικές πλάκες STYROPAN XPS PR και σε άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

 

STYROPAN XPS PR κεραμοσκεπων

XPS PR

 

 

XPS ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΑΝΕΛ (για εσωτερική θερμομόνωση)

 

 

Ειδικά πάνελ που αποτελούνται από γυψοσανίδα με επικολλημένη μονωτική πλάκα από εξηλασμένη πολυστερίνη. Χρησιμοποιούνται για εσωτερική θερμομόνωση τοίχων. Διαστάσεις των πάνελ: 2500 mm x 1200 mm. Επιφάνεια των πλακών είναι χωρίς επιδερμίδα εξέλασης (ξυρισμένη). Τα πάχη τους είναι: 30, 40, 50, 60, 70, 80mm + 12,50mm (πάχος γυψοσανίδας).

Πλάκα και διαστάσεις σύνθετων πάνελ με γυψοσανίδα και εξηλασμένη πολυστερίνη STYROPAN XPS

 

Ειδικά πάνελ που αποτελούνται από γυψοσανίδα με επικολλημένη μονωτική πλάκα από εξηλασμένη πολυστερίνη. Χρησιμοποιούνται για εσωτερική θερμομόνωση τοίχων. Διαστάσεις των πάνελ: 2500 mm x 1200 mm. H επιφάνεια των πλακών είναι χωρίς επιδερμίδα εξέλασης (ξυρισμένη). Τα πάχη τους είναι: 30, 40, 50, 60, 70, 80mm + 12,50mm (πάχος γυψοσανίδας).

STYROPAN XPS συνθετα πανελ με γυψοσανιδα και εξηλασμενη
παχος γυψοσανίδας και πάχος πλάκας εξηλασμενης πολυστερίνης

Πάχος γυψοσανίδας (12,5 mm) & πάχος επικολλημένου πάνελ XPS (30/40/50/60/70/80 mm)

 

Οι ακμές των σύνθετων πάνελ STYROPAN XPS διαμορφώνονται ως εξής:

 

Διαμόρφωση ακμών (με/χωρίς πατούρα) πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης σύνθετων πάνελ Styropan ΧPS

 

 

Πληροφορίες συσκευασίας σύνθετων πάνελ STYROPAN:

 

Πάχος d (mm) Πλάκες/πακέτο (τεμάχια) Επιφάνεια/πακέτο (m2)
42,5 & 52,5
1 3
62,5 & 72,5 1 3
82,5 & 92,5
1 3

 

STYROPAN XPS συνθετα πανελ γυψοσανιδα και εξηλασμενη

XPS σύνθετα πάνελ

 

 

 

XPS DP (Πάνελ πόρτας)

 

 

Πλάκες από άκαμπτο αφρό εξηλασμένης πολυστερίνης που χρησιμοποιούνται για τη θερμομόνωση σε πόρτες. Οι πλάκες XPS DP έχουν σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιούνται ως μονωτικό υλικό στον πυρήνα της πόρτας. Κατασκευάζονται με έναν ειδικό τρόπο ώστε να προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή διαστασιακή σταθερότητα ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρμογή με τις επικαλύψεις της πόρτας. Οι διαστάσεις των πλακών είναι 2100 mm x 600 mm. Η επιφάνεια τους είναι χωρίς επιδερμίδα εξέλασης ("ξυρισμένη"). Τα πάχη τους είναι: 20mm, 21mm, 22mm.

Πλάκα και διαστάσεις πάνελ πόρτας από εξηλασμένη πολυστερίνη STYROPAN XPS

 

Πλάκες από άκαμπτο αφρό εξηλασμένης πολυστερίνης που χρησιμοποιούνται για τη θερμομόνωση σε πόρτες. Οι πλάκες XPS DP έχουν σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιούνται ως μονωτικό υλικό στον πυρήνα της πόρτας. Κατασκευάζονται με έναν ειδικό τρόπο ώστε να προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή διαστασιακή σταθερότητα ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρμογή με τις επικαλύψεις της πόρτας. Οι διαστάσεις των πλακών είναι 2100 mm x 600 mm. Η επιφάνεια τους είναι χωρίς επιδερμίδα εξέλασης ("ξυρισμένη"). Τα πάχη τους είναι: 20mm, 21mm, 22mm.

STYROPAN XPS DP πανελ πορτας διαστασεις

Οι ακμές των πλακών STYROPAN XPS DP διαμορφώνονται ως εξής:

 

Διαμόρφωση ακμών (με/χωρίς πατούρα) πάνελ πόρτας εξηλασμένης πολυστερίνης Styropan ΧPS

 

Πληροφορίες συσκευασίας πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης STYROPAN XPS DP:

 

Πάχος d (mm) Πλάκες/πακέτο (τεμάχια) Επιφάνεια/πακέτο (m2)
20 20 25,2
21 20 25,2
22 20 25,2

 

*Διαθέτουμε θερμομονωτικές πλάκες STYROPAN XPS DP και σε άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

 

 

STYROPAN XPS DP πανελ πορτας

XPS DP

 

Παρόμοια προϊόντα