Τεχνικά χαρακτηριστικά

Η φιλοσοφία της Styropan είναι ότι η ποιότητα των προϊόντων της πρέπει όχι μόνο να είναι υψηλή αλλά και πιστοποιημένη. Από αυτή την άποψη, η Styropan είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 και οι θερμομονωτικές πλάκες της είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα EN 13163 (EPS)και EN 13164 (XPS). Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης εκτελείται σύμφωνα με το πρότυπο EN 13172 και βασίζεται στην αρχική δοκιμή τύπου (ITT) και τον έλεγχο παραγωγής στο εργοστάσιο (FPC). Πριν τα προϊόντα μας φτάσουν στην αγορά, υπόκεινται σε συνεχείς και λεπτομερείς ελέγχους για να εξασφαλίσουν την υψηλή και σταθερή ποιότητα τους.

Επεξήγηση τεχνικών όρων του πίνακα που ακολουθεί:

  1. λD: Δηλωμένη τιμή θερμικής αγωγιμότητας
  2. RD: Δηλωμένη τιμή θερμικής αντίστασης
  3. TR: Δηλωμένη τιμή θερμικής αντίστασης
  4. XPS: Εξηλασμένη πολυστερίνη

 

  1. λD: Δηλωμένη τιμή θερμικής αγωγιμότητας
  2. TR: Δηλωμένη τιμή θερμικής αντίστασης

 

 

 

 

Για τα πάχη από 20 έως 100 mm ισχύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ακόλουθου πίνακα:

 
XPS
R&F
Πάχος d (mm)   30 40 50 60 70 80 100
λD (W/m*k) 0,033 0,034
RD (m2*k/W)   0,90 1,20 1,50 1,81 2,05 2,35 2,90
XPS
WALL
Πάχος d (mm)   30 40 50 60 70 80 100
λD (W/m*k) 0,033 0,034
RD (m2*k/W)   0,90 1,20 1,50 1,81 2,05 2,35 2,90
XPS
WS
Πάχος d (mm)   30 40 50 60 70 80 100
λD (W/m*k) 0,033  0,034
RD (m2*k/W)   0,90 1,20 1,50 1,81 2,05 2,35 2,90
XPS
ETICS
Πάχος d (mm) 20 30 40 50 60 70 80 100
λD (W/m*k) 0,033 0,034
RD (m2*k/W) 0,60 0,90 1,20 1,50 1,81 2,05 2,35 2,90
XPS
HCS
Πάχος d (mm)
50 75 100
λD (W/m*k)
0,033 0,034 0,034
RD (m2 *k/W)
1,50 2,20 2,90
XPS
PR
Πάχος d (mm)
30 40 50
λD (W/m*k)
0,033 0,033 0,033
RD (m2 *k/W)
0,90 1,20 1,50
XPS
ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΑΝΕΛ
Πάχος d (mm)*
42,5 52,5 62,5 72,5 82,5 92,5
λD (W/m*k)
- - - - - -
TR (m2*k/W)
0,95 1,25 1,55 1,85 2,10 2,40
XPS
DP
Πάχος d (mm)
20 21 22
λD (W/m*k)
0,033 0,033 0,033
RD (m2 *k/W)
0,60 0,60 0,65

 

* Oι τιμές αυτές είναι ίσες με το συνολικό πάχος του σύνθετου πάνελ (προκύπτει αθροίζοντας το πάχος της γυψοσανίδας που είναι 12,5 mm και το πάχος του μονωτικού XPS που είναι 30/40/50/60/70/80 mm).

 

Για τα νέα διαθέσιμα πάχη (120 & 140 mm) ισχύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ακόλουθου πίνακα:

 

XPS
R&F
Πάχος d (mm) 120 140
λD (W/m*k) 0,034
RD (m2*k/W) 3,50 4,10
XPS
WALL
Πάχος d (mm) 120 140
λD (W/m*k) 0,034
RD (m2*k/W) 3,50 4,10
XPS
WS
Πάχος d (mm) 120 140
λD (W/m*k) 0,034
RD (m2*k/W) 3,50 4,10
XPS
ETICS
Πάχος d (mm) 120 140
λD (W/m*k) 0,034
RD (m2*k/W) 3,50 4,10

 

XPS R&F λD (W/m*k)=0,033
XPS WALL λD (W/m*k)=0,033
XPS WS λD (W/m*k)=0,033
XPS ETICS λD (W/m*k)=0,033
XPS HCS λD (W/m*k)=0,033
XPS PR λD (W/m*k)=0,033
XPS COMPOSITE PANELS TR (m2 *k/W)=2,40
XPS DP λD (W/m*k)=0,033

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των θερμομονωτικών προϊόντων Styropan XPS, για δηλώσεις επιδόσεων (doP), πιστοποιητικά και τεχνικά φυλλάδια επικοινωνήστε μαζί μας:

 

 

Παρόμοια προϊόντα