Τι είναι - Εφαρμογές

Η Γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη Styropan Graphite EPS αποτελείται από το Neopor®, ένα προϊόν έρευνας και καινοτομίας της BASF. Το Neopor® είναι μικρά μαύρα σφαιρίδια πολυστυρενίου (EPS) με προσθήκη γραφίτη από τα οποία παράγονται θερμομονωτικές πλάκες, κατάλληλες για χρήση σε κτίρια.

 

Θερμική άνεση σε εσωτερικό χώρο και πλάκες γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης (Neopor της BASF) και τα πλεονεκτήματα της στη μόνωση

 

 

Τα προϊόντα διογκωμένης πολυστερίνης Styropan Graphite EPS:

 • Προσφέρουν έως και 20% καλύτερη θερμομονωτική απόδοση σε σχέση με τα συμβατικά υλικά διογκωμένης πολυστερίνης αλλά και με άλλα μονωτικά υλικά. Αυτό επιτυγχάνεται καθώς απορροφούν και ακτινοβολούν την υπέρυθρη ακτινοβολία μειώνοντας δραστικά τη θερμική αγωγιμότητα και συνεπακόλουθα τις θερμικές ροές.
 • Μπορούν να προσφέρουν την ίδια θερμομονωτική απόδοση σε μικρότερα πάχη συγκριτικά με άλλα μονωτικά υλικά, κάτι που μεταφράζεται σε εξοικονόμηση υλικών αλλά και χώρου. Aποτελούν την ιδανική λύση στην εφαρμογή Εξωτερικής Θερμομόνωσης (θερμοπρόσοψης) σε νέα ή υπό ανακαίνιση κτίρια/κατοικίες:

 

Eξωτερική θερμομόνωση-θερμοπρόσοψη-σύστημα

 

 • Είναι οικολογικά αποδοτικά καθώς συντελούν σε πραγματική μείωση του αναγκαίου χρησιμοποιούμενου υλικού σε ποσοστό έως 50%, παρέχοντας εξοικονόμηση σε κόστη και πρώτες ύλες. Συγκρινόμενο με άλλα θερμομονωτικά υλικά, το Neopor® έχει μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και προσφέρει οικολογικές θερμομονωτικές λύσεις.
 • Είναι 100% ανακυκλώσιμα, απαλλαγμένα από χλωροφθοράνθρακες (CFC), υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFC) και υδροφθοράνθρακες (HFC).
 • Έχουν εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι ανθεκτικά στη γήρανση και στην αποσύνθεση, όπως επίσης και διαστασιακά σταθερά. Επίσης είναι υδρατμοδιαπερατά, ανθεκτικά στο νερό και παρουσιάζουν πολύ μικρή απορρόφηση υγρασίας. Όσον αφορά στην αντίσταση στη φωτιά παράγονται αυτοσβενήμενα με επιβραδυντή καύσεως και κατατάσσονται στην Euroclass E σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 13163 και ΕΝ 13501-1.
 • Είναι εύκολα στο χειρισμό, με μικρό ίδιο βάρος (ελαφριά), κόβονται και τοποθετούνται εύκολα με τη χρήση συνήθων εργαλείων. Δεν παράγουν σκόνη και δεν ερεθίζουν το δέρμα.
 • Είναι ηχοαπορροφητικά. Οι ελαστικές θερμομονωτικές πλάκες από Neopor® όχι μόνο εξοικονομούν ενέργεια αλλά συμβάλλουν και στη βελτίωση της ηχομόνωσης ενός κτιρίου.

 

 

Εφαρμογές
 

Τα προϊόντα διογκωμένης πολυστερίνης EPS εφαρμόζονται σε ένα κτίριο από τα θεμέλια έως την οροφή, ενδεικτικά πεδία εφαρμογής:

 • Οροφές (επενδύσεις οροφών-pilotis, πλάκες σκυροδέματος, συμβατικό & ανεστραμμένο δώμα).
 • Δάπεδα (κατοικιών, υπογείων).

 

Eξωτερική θερμομόνωση με γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη Styropan Graphite EPS

 

 

 • Τοίχοι (διπλή δρομική τοιχοποιία, σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης/ETICS, τοιχεία, σύμμεικτα στοιχεία σκυροδέματος/ICF).
 • Κεκλιμένες στέγες (εσωτερικά ή εξωτερικά).
 • Υπόγεια (περιμετρικά στα τοιχεία εσωτερικά ή εξωτερικά, δάπεδα, θεμέλια)
 • Έργα πολιτικού μηχανικού (σεισμική μόνωση, έργα οδοποιίας).

 

 

 

Παρόμοια προϊόντα