Κτιριακή βιωσιμότητα

 Τα κτίρια του μέλλοντος πρέπει να ανταποκρίνονται σε νέες και διαφορετικές προκλήσεις. Πρέπει να μη συνεισφέρουν στην αλλαγή του παγκόσμιου κλίματος, να σχεδιάζονται και να κτίζονται λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυσικοί πόροι οδηγούνται ήδη σε εξάντληση με γρήγορο ρυθμό.

 

Το κτίριο του μέλλοντος και τα οφέλη του

Τα κτίρια επίσης θα πρέπει να προσφέρουν άνετη, υγιεινή και ασφαλή διαμονή. Πρέπει να αντικαθιστούν σε ένα μεγάλο βαθμό το πράσινο που καταλαμβάνει η επιφάνεια του οικοπέδου τους μέσω φυτεμένων δωμάτων, ειδικά στα πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα, όπου σήμερα κατοικεί ήδη περίπου το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού.

 

Σήμερα τα κτίρια καταναλώνουν σε παγκόσμιο επίπεδο το 40% της παραγόμενης ενέργειας, όταν οι βιομηχανίες καταναλώνουν το 30%. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων επομένως μπορεί να αποφέρει μεγάλη μείωση στην κατανάλωση ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και στην αντίστοιχη παραγωγή ρύπων. Η σωστή θερμομόνωση του κτιρίου είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνει κανείς προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η Ευρωπαϊκη Ένωση είναι από τις περιοχές με ηγετικό ρόλο στα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης παγκοσμίως και έχει θέσει τους στόχους «2020» για να δείξει τη δέσμευσή της στη θετική συνεισφορά όσον αφορά την παγκόσμια κλιματική αλλαγή.

 

Σύμφωνα με αυτούς τους στόχους μέχρι το έτος 2020 η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει την ενεργειακή της απόδοση κατά 20%, να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 20% και το 20% της παραγόμενης ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.

Επίσης έχει καθοριστεί και ο «Ενεργειακός οδικός χάρτης 2050» σύμφωνα με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95% των επιπέδων του 1990.

κτίριο με φυτεμένα δώματα και πράσινες στέγες για την Ενεργειακή απόδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Ο κτιριακός τομέας μπορεί να συνεισφέρει τα μέγιστα στην επίτευξη αυτών των στόχων μέσω της θερμομόνωσης του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού, που είτε δεν έχει καθόλου, είτε έχει ελλιπή θερμομόνωση, καθώς με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μειωθεί η καύση ορυκτών καυσίμων για τη θέρμανση ή ψύξη ενός κτιρίου και κατά συνέπεια και η εκπομπή CO2 του βασικού αερίου που συντελεί στη δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου και της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής.